Slide اختراعات شما را رایگان
تجاری سازی می کنیم.

مخترع هستید؟

اگر مخترع هستید، فرم زیر را پر کنید تا از تجاری سازی رایگان فناوری خود بهره‌مند شوید. مراحل تجاری سازی

محصول دانش بنیان

محصول دانش بنیان دارید؟

اگر محصول دانش بنیان دارید، فرم زیر را پر کنید و فروش فناوری خود را به ما بسپارید.

اردوی آموزشی تجاری سازی

اردوی آموزشی ۸ گام تجاری سازی، با تدریس دکتر امید فدایی منش در قالب وبینار

تجاری سازی

تجاری سازی چیست؟

تجاری سازی، فرایند معرفی یک محصول جدید یا اختراع به بازار است. یکی از اهداف تجاری سازی تولید انبوه است و در واقع فرایند انتقال تکنولوژی از آزمایشگاه به بازار است. بسیاری از اختراعات در ابتدای فرایند تجاری سازی، ممکن است، بلوغ کافی نداشته باشند و نیاز به  ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL)، تدوین طرح کسب و کار (BP)، مدیریت مالکیت معنوی (Patent) داشته باشد. مخترعین و صاحبان فناوری برای اهداف مذکور، به مشاوران فناوری مراجعه می‌کنند.

درباره سمانتکس

تجاری‌سازی اختراعات و فناوری‌های دانشمندان و مخترعین ایران بر عهده سمانتکس است. تجاری سازی اختراعات و فناوری ها شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز انتقال و انتشار فناوری، جذب سرمایه و منابع، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون‌ها و دریافت تاییدیه‌ها، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی می‌باشد.

برخی از مشتریان ما