ارزش‌گذاری / قیمت‌گذاری فناوری

هر کسب و کاری مالک سه نوع دارایی می‌باشد:

– دارایی‌های پولی شامل پول، اعتبار و یا وام

– دارایی‌های فیزیکی شامل تجهیزات، زمین، ساختمان، کالاها و موجودی انبار

– دارایی‌های معنوی یا نامشهود شامل هرنوع دارایی غیرفیزیکی دیگر (دانش فنی و تکنولوژی، علائم تجاری، حق نشر، حق کشف و اختراع، مجوزهای حقوقی)

 

امروزه دارایی‌های معنوی یا نامشهود شرکت‌ها در تجارت جهانی، برای بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها، فناوری است که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، مهم‌ترین کالای اقتصادی قابل مبادله به‌شمار می‌رود. به جرأت می‌توان گفت که امروزه ثروتمندترین اشخاص و شرکت‌ها در کار تجارت دانش و فناوری هستند.

مفهوم ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری فناوری:

فرآیند تعیین ارزش و یا قیمت فناوری، اصطلاحاً ارزش‌گذاری و یا قیمت‌گذاری فناوری نامیده می‌شود.

– ارزش‌گذاری فناوری یعنی کار تعیین منافع ناخالص حاصل از تملک یک فناوری به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای

– قیمت‌گذاری فناوری یعنی پیشنهاد یک بهای پولی برای یک فناوری به‌عنوان یک کالای مبادله‌ای

یکی از خدمات ارائه شده توسط سمانتکس به مخترعین، فناوران، سازمان‌ها و شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع، ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری اختراعات و فناوری‌ها، با کمک کارشناسان رسمی دادگستری ست.

در صورت تمایل برای دریافت این خدمت، فرم ذیل را تکمیل فرمائید.

فرم درخواست ارزش‌گذاری / قیمت‌گذاری فناوری