خدمات

مراحل تجاری سازی

مقدمه اقتصاد امروز جهان از منابع زیرزمینی فاصله گرفته است و اقتصاد دانش محور را به‌‌ عنوان راهبردی اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی انتخاب کرده است. با توجه به…

مرحله دوم: تعیین بلوغ و ارزش گذاری فناوری

قیمت‌گذاری با هدف افزایش سهم بازار، حداکثر کردن ‏سود، افزایش کیفیت، ادامه حیات و یا افزایش قیمت بازار صورت می‌گیرد.‏ بهره‌برداری از فناوری موجب خلق ثروت خواهد شد و میزان…

مرحله سوم: تدوین طرح و مدل کسب و کار

چرا به نوشتن طرح کسب و کار نیاز دارید؟ در سال‌های اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده‌ایم. بنابر نظر محققان عرصه کسب و…

اردوی تجاری سازی فناوری

در این اردو که به صورت آنلاین یا حضوری برگزار می‌شود، ۸ گام تجاری سازی فناوری آموزش داده می شود. این اردو برای صاحبان فناوری، مخترعین، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و…