بلاگ

آری ساریو | متخصص تجاری سازی فناوری

۵ مرحله تا تجاری سازی موفق

مراحل تجاری سازی موفق از دیدگاه آری ساریو (Ari Saario)، مدیر ارشد تحقیق و توسعه کمپانی والمت.

مزایای ثبت اختراع بین المللی چیست؟

یکی از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان و یا پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب مقاله و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و…