اخبار

عقد قرارداد ارزش‌گذاری فناوری

یکی از خدمات سمانتکس، ارزش‌گذاری اختراعات و فناوری‌ها با همکاری کارشناسان رسمی دادگستریست. 🔷 در همین راستا، قرارداد ارزش‌گذاری فناوری مابین سمانتکس و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف منعقد گردید….