دوره‌های آموزشی سمانتکس

نوع عنوان مدت زمان (ساعت) کد
مدیریت فناوری و تجاری سازی
دوره حضوری / مجازی مدیریت فناوری ۳۲ ۲۱۰
سمینار / وبینار مفاهیم بنیادین در مالکیت معنوی و مدیریت فناوری ۴ ۲۰۱
سمینار / وبینار مبانی مدیریت فناوری و مباحث راهبردی مرتبط ۸ ۲۰۲
سمینار / وبینار مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری ۴ ۲۰۳
سمینار / وبینار اصول مذاکره در قراردادهای انتقال فناوری ۴ ۲۰۴
کارگاه حضوری / مجازی ارزش گذاری فناوری و شرکت‌های دانش بنیان ۸ ۲۰۵
سمینار / وبینار قراردادهای انتقال فناوری ۴ ۲۰۶
دوره حضوری / مجازی استقرار و بهره‌ور سازی مراکز تجاری سازی ۳۶ ۶۳۰
سمینار / وبینار چالش‌ها و راهکارهای مذاکره فروش فناوری (زبان صنعت) ۴ ۶۰۱
سمینار / وبینار چالش‌ها و راهکارهای صادرات فناوری ۸ ۶۰۲
سمینار / وبینار سنجش سطوح آمادگی فناوری (TRL) موشکافانه ۸ ۶۰۳
مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)
دوره حضوری / مجازی مدیریت و بهره‌ور سازی تحقیق و توسعه ۵۶ ۱۲۰
سمینار / وبینار ضرورت‌ها، نقش‌ها وجایگاه تحقیق و توسعه در سازمان ۴ ۱۰۱
سمینار / وبینار مدیریت منابع انسانی دانش بنیان ۸ ۱۰۲
سمینار / وبینار سازمان‌دهی واحدهای تحقیق و توسعه ۴ ۱۰۳
سمینار / وبینار استراتژی‌ها و ابزارهای تحقیق و توسعه ۸ ۱۰۴
سمینار / وبینار جایگاه بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه ۴ ۱۰۵
سمینار / وبینار تجاری سازی، تبدیل علم به ثروت ۴ ۱۰۶
سمینار / وبینار امکان‌سنجی (Feasibility Study) پروژه‌های تحقیق و توسعه ۸ ۱۰۷
سمینار / وبینار مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه ۴ ۱۰۸
سمینار / وبینار برون سپاری در تحقیق و توسعه ۴ ۱۰۹
سمینار / وبینار مدیریت ریسک در فرآیندهای تحقیق و توسعه ۸ ۱۱۰
سمینار / وبینار کاربردهای داده کاوی (Data Mining) در تحقیق و توسعه ۸ ۱۱۱
توسعه خلاقیت کارکنان و مدیریت نوآوری
دوره حضوری / مجازی توسعه خلاقیت کارکنان و مدیریت نوآوری در سازمان ۴۰ ۴۱۰
کارگاه حضوری / مجازی توسعه مهارت‌های خلاقیت کارکنان ۱۶ ۴۰۱
کارگاه حضوری / مجازی طراحی مدل کسب و کار (Business Model) نوآورانه ۸ ۴۰۲
کارگاه حضوری / مجازی (NPIM) مدیریت نوآوری در توسعه محصول جدید ۱۶ ۴۰۳

سوابق آموزشی

ردیفمحل برگزاریعنوان دوره/ سمینار/ سخنرانیتاریخمدت زمان (ساعت)
۱پژوهش و فناوری پتروشیمیتجاری‌سازی (Commercialization) فناوریخرداد ۸۹۴
۲جهاد دانشگاهی صنعتی شریفمفاهیم و فرآیندهای تجاری‌سازی (Commercialization)شهریورماه ۹۲۸
۳انجمن تحقیق و توسعه (R&D) صنایع و معادنمدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید (NPIM)مهرماه ۹۲۸
۴جهاد دانشگاهی صنعتی شریفمدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید در صنایع بانک و بیمهآبان ماه ۹۲۱۶
۵سومین کنفرانس مدیریت هزینهنوآوری در مدیریت هزینهدی‌ماه ۹۲۱
۶نخستین کنفرانس پولی و بانکیاستقرار نظام مدیریت نوآوری در بانک‌های ایرانبهمن ۹۲۱
۷دومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری (سالن همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی)سخنرانی «استقرار نظام مدیریت نوآوری در سازمان»بهمن ۹۲۱
۸مرکز رشد دانشگاه تبریزقیمت‌گذاری فناوریاسفند ۹۲۸
۹بنیاد توسعه مدیریت فدائی‌منشدوره مدیریت فناوری - سطح یک شامل سمینارهای:
• مفاهیم مالکیت معنوی و فناوری
• مبانی مدیریت فناوری و مباحث راهبردی مرتبط
• مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری
خرداد ۹۳۱۶
۱۰بنیاد توسعه مدیریت فدائی منشمدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید (ویژه صنایع بانکی)خرداد ۹۳۱۶
۱۱مجتمع مس سرچشمهدوره‌های آموزشی «مدیریت و بهره‌ور تحقیق و توسعه» و «مدیریت فناوری» شامل سمینارهای:
• ضرورت‌ها، نقش‌ها و جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان
• مدیریت منابع انسانی دانش‌بنیان
• سازمان‌دهی واحدهای تحقیق و توسعه
• امکان‌سنجی‌ پروژه‌های تحقیق و توسعه
• بازاریابی در تحقیق و توسعه و فناوری
• استراتژی‌ها و ابزارهای تحقیق و توسعه
• مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه
• تجاری‌سازی، تبدیل علم به ثروت
• برون‌سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه
• مفاهیم مالکیت معنوی و فناوری
• مبانی مدیریت فناوری و مباحث راهبردی مرتبط
• مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری
• اصول مذاکره در انتقال فناوری
• قیمت‌گذاری فناوری
• قراردادهای انتقال فناوری
تیر ۹۳۸۸
۱۲آباد راهان پارسضرورت‌ها و نقش‌های تحقیق، توسعه، فناوری و نوآوری در سازمانمرداد ۹۳۲
۱۳بنیاد توسعه مدیریت فدائی منشتجاری‌سازی، تبدیل علم به ثروتمرداد ۹۳۱۶
۱۴بنیاد توسعه مدیریت فدائی منشدوره مدیریت فناوری بخش دو شامل سمینارهای:
• اصول مذاکره در انتقال فناوری
• قیمت‌گذاری دانش فنی
• قراردادهای انتقال فناوری
شهریور ۹۳۱۶
۱۵بنیاد توسعه مدیریت فدائی منشنوآوری در تحقیق و توسعهشهریور ۹۳۸
۱۶بنیاد توسعه مدیریت فدائی منشنوآوری در صنایع غذاییشهریور ۹۳۸
۱۷مجتمع مس سرچشمهارائه سمینارهای:
• کاربردهای داده‌کاوی (Data Mining)
• مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید
آبان ۹۳۳۲
۱۸همایش ملی سیمان، کنترل کیفیت و مدیریت بازارنوآوری در صنعت سیماندی ۹۳۱
۱۹بنیاد ملی مبناارزش‌گذاری فناوریدی ۹۳۶
۲۰سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوریارائه سمینارهای:
• چالش‌های انتقال فناوری در ایران
• چالش‌ها و راهکارهای انتقال فناوری در مراکز علمی و پژوهشی
بهمن ۹۳۱
۲۱شرکت زیست فرآیند پارسبازاریابی و فروش محصولات فناورانهاسفند ۹۳۱
۲۲پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیکتجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشگاه مهندسی ژنتیکاردیبهشت ۹۴۸
۲۳پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیکدوره مدیریت فناوری شامل سمینارهای:
• اصول مذاکره در انتقال فناوری
• قیمت‌گذاری دانش فنی
• قراردادهای انتقال فناوری
• مفاهیم مالکیت معنوی و فناوری
• مبانی مدیریت فناوری و مباحث راهبردی مرتبط
• مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری
تیر ۹۴۳۲
۲۴سیمان دشتستاننوآوری در مدل‌های کسب و کار صنعت سیمانآبان ۹۴۲
۲۵جهاد دانشگاهی صنعتی شریفمدیریت نوآوری در توسعه محصول جدید (NPIM)دی ۹۴۱۶
۲۶دانشگاه سیستان و بلوچستاندوره مدیریت فناوری - بخش اول و دوم شامل سمینارهای:
• اصول مذاکره در انتقال فناوری
• قیمت‌گذاری دانش فنی
• قراردادهای انتقال فناوری
• مفاهیم مالکیت معنوی و فناوری
• مبانی مدیریت فناوری و مباحث راهبردی مرتبط
• مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری
اسفند ۹۴۳۲
۲۷پتروشیمی کارونتجاری‌سازی، تبدیل علم به ثروتمهر ۹۵۸
۲۸موسسه پژوهشی علوم فناوری رنگ و پوششمقدمات فناوری و تجاری‌سازیآبان ۹۵۲
۲۹معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریتجاری‌سازی فناوری‌هاآذر ۹۵۱۶
۳۰جهاد دانشگاهی صنعتی شریفچالش‌ها و مهارت‌های مذاکره فروش فناوری (مبتنی بر زبان صنعت)آذر ۹۵۴
۳۱موسسه پژوهشی علوم فناوری رنگ و پوششمفاهیم تجاری‌سازیدی ۹۵۸
۳۲موسسه پژوهشی علوم فناوری رنگ و پوشش (در سالن همایش‌های دانشگاه رجایی)اردوی تجاری‌سازی فناوری‌هادی ۹۵۲۴
۳۴جهاد دانشگاهی صنعتی شریفارزیابی ایده‌ها و خلق محصول جدید (NPIM)دی ۹۵۱۶
۳۵جهاد دانشگاهی صنعتی شریفچالش‌ها و راهکارهای صادرات فناوریبهمن ۹۵۸
۳۶جهاد دانشگاهی صنعتی شریفسنجش آمادگی سطوح فناوری (TRL موشکافانه)بهمن ۹۵۴
۳۷جهاد دانشگاهی صنعتی شریفاستقرار و بهره‌ورسازی مراکز تجاری‌سازی (بخش مقدماتی):
• نقش، وظایف و عارضه یابی مراکز تجاری سازی در ایران،
• مفاهیم و تعاریف مولفه‌های فناوری و دانش فنی و سنجش سطوح آمادگی فناوری (TRL)
• مفاهیم طرح کسب و کار (BP) و امکان‌سنجی طرح‌های فناورانه (FS)
اردیبهشت ۹۶۱۶
۳۸قرارگاه خاتم الانبیاء (موسسه غدیر)مروری بر راهکارهای تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوریاردیبهشت ۹۶۸
۳۹جهاد دانشگاهی صنعتی شریفروایت‌کاوی مدلسازان کسب و کار (Business Model)اردیبهشت ۹۶۸
۴۰هتل میثاق مشهدمدل‌های نوین کسب و کار (Business Model) در صنعت ساختماناردیبهشت ۹۶۱
۴۱جهاد دانشگاهی صنعتی شریفاستقرار و بهره‌ورسازی مراکز تجاری‌سازی
(بخش متوسطه):
• شناسایی تیپ‌های شخصیتی دانشگران و مفاهیم مدل‌های کسب و کار (BM)
• ارزش‌گذاری فناوری (TV)، مذاکره فروش فناوری و تعامل با مشتریان صنعتی (B2B)
تیر ۹۶۱۶
۴۲جهاد دانشگاهی صنعتی شریفاستقرار و بهره‌ورسازی مراکز تجاری‌سازی
(بخش پیشرفته):
• راهبردهای تجاری‌سازی و ملاحظات قراردادهای واگذاری فناوری
• چالش‌ها و راهکارهای بازاریابی و صادرات فناوری
مرداد ۹۶۱۶
۴۳جهاد دانشگاهی صنعتی شریفمدیریت نوآوری در ارزیابی ایده‌ها و خلق محصول موفق (ویژه شرکت های غذایی و لبنی)مرداد ۹۶۱۶
۴۴پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتمدیریت فناوریشهریور ۹۶۱۶
۴۵کوشا معدنمروری بر مفاهیم نوین مدیریت تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوریآبان ۹۶۸
۴۶جهاد دانشگاهی صنعتی شریفکارگاه مدل های نوین کسب و کار بانک و بیمهآذر ۹۶۸
۴۷مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرندچالش ها و راهکارهای تجاری سازی فناوری در ایرانآذر ۹۶۳
۴۸مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرندچالش های تجاری سازی بر پایه فناوری و نوآوری در ایرانآذر ۹۶۲
۴۹جهاد دانشگاهی صنعتی شریفتوسعه محصول جدید مبتنی بر نوآوری بازآذر ۹۶۸
۵۰معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
(صندوق شکوفایی و نوآوری)
مفاهیم و فرآیندهای برون‌سپاریبهمن ۹۶۱۶
۵۱اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهراصول و مبانی تفکر خلاقاسفند ۹۶۸
۵۲شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتیاصول و چالش های تجاری‌سازی فناوریاسفند ۹۶۲
۵۳کوشا معدنمفاهیم مدلسازی کسب و کاراردیبهشت ۹۷۴
۵۴مرکز همایش های صدا و سیما (کنفرانس بازار صنایع غیر فلزی ایران و فناوری‌های مرتبط)نقش، تعریف و جایگاه فناوری در صنایع غیر فلزی و معدنیمهر ۹۷۱
۵۵پارک فناوری پردیسفروش با محور صادرات فناوری و محصولات دانش‌بنیاندی ۹۷۲
۵۶شرکت ایمن تیارمفاهیم مدل‌های کسب و کارآبان ۹۸۸
۵۷شرکت پتروشیمی جمتجاری‌­سازی فناوری و اختراعاتبهمن ۹۹۱۶
۵۸پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ایامکان‌سنجی (FS) طرح‌های فناورانه و مفاهیم طرح کسب و کار (BP)خرداد ۱۴۰۰۸

فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی