مرحله دوم: تعیین بلوغ و ارزش گذاری فناوری

قیمت‌گذاری با هدف افزایش سهم بازار، حداکثر کردن ‏سود، افزایش کیفیت، ادامه حیات و یا افزایش قیمت بازار صورت می‌گیرد.‏ بهره‌برداری از فناوری موجب خلق ثروت خواهد شد و میزان آن، قیمت فناوری را تعیین می کند. و به عبارتی «قیمت گذاری فناوری پیشنهاد یک بهای پولی برای یک فناوری به عنوان یک کالای مبادله ای می باشد».

به طور کلی به دو دلیل می توان گفت فناوری برای خریدار آن ارزشمند است:

اولاً، خلق و توسعه یک فناوری مستلزم صرف هزینه های زیادی می باشد که خود موجب ایجاد ارزش برای خریدار آن می شود. چرا که خود نیز برای خلق آن باید هزینه هایی را متحمل بشود. ثانیا استفاده از فناوری موجب منافع زیادی برای خریدار می شود که به صورت افزایش درآمدها یا کاهش هزینه ها و یا افزایش قدرت رقابتی و در نهایت افزایش سودآوری ظهور می یابد. پس برای خریدار ارزشمند است.

ضرورت قیمت گذاری فناوری:

تعیین میزان ارزش فناوری می‌باشد. در واقع قیمت‌گذاری فناوری نقش کلیدی در فروش آن فناوری دارد.

هدف از قیمت گذاری فناوری، خرید و فروش فناوری، اعطای حق امتیاز، رهن و گرو نزد بانک و دیگر اعتباردهندگان می باشد.

معمولا استراتژی‌های قیمت‌گذاری در سه گروه ‏دسته بندی می‌شوند: قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه، قیمت‌گذاری مبتنی بر رقابت و قیمت‌گذاری ‏مبتنی بر مشتری

یکی از معیارهایی که جهت سنجش آمادگی و بلوغ فناوری ها مورد استفاده قرار گرفته است سطوح آمادگی فناوری (TRL) می‌باشد. به عبارتی دیگر، TRLابزاری تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار خطرپذیری ناشی از استفاده از یک فناوری در توسعه محصول است. این سطوح برای اولین بار در دهه ۸۰ میلادی توسط سازمان ناسا مطرح شد.در سال ۱۹۹۵ ، منکینز این سطوح را تا ۹ سطح توصیف کرد. TRL مجموعه ای از معیارها به منظور ارزیابی میزان بلوغ و آمادگی فناوری است که امکان مقایسه سازگاری بین انواع مختلف فناوری را در چارچوب محصولی خاص و در محیطی عملیاتی و کاربردی میسر می کند. محاسبه TRL شامل بررسی و ارزیابی اجزا، سیستم های فرعی و سیستم کامل یک فناوری و محیط آن است.

 ضرورت تعیین سطح بلوغ فناوری، کاهش ریسک پروژه های فناوری و تعدیل هزینه های ناشی از آزمون فناوری ها و پروژه های ارتقای فناوری می باشد. برای داشتن خطرپذیری قابل قبول در شروع پروژه توسعه محصول، فناوری ها باید سطح ششم آمادگی را پشت سر گذاشته باشند، در غیر این صورت ریسک برنامه بسیار بالا خواهد بود. در واقع وقتی فناوری در سطوح آمادگی ۳ و ۴ قرار دارد هزینه نسبت به حالتی که فناوری در سطح آمادگی ۷ باشدحدود ۷۵ درصد افزایش می‌یابد.

دستاورد: تعیین سطح بلوغ فناوری (TRL)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *